Publicerad: torsdag, 9 juli, 2020 - 06:17Uppdaterad: torsdag, 9 juli, 2020 - 06:46
  • En tvist om en fornlämning har nått upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Bilden är från Sund och visar en skadad fornlämning. Foto: landskapsregeringen

Tvist om fornlämning till HFD

En markägare har besvärat sig mot landskapsregeringens beslut från den 31 mars i år att fastställa gränserna för en fornlämning.

Den 30 juni skickade landskapsregeringen sitt yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. I yttrandet kan man läsa att landskapsregeringen tycker att markägarens yrkanden är grundlösa.

Det rör sig om en stenåldersboplats av gropkeramisk typ. Under 2018 gjordes en arkeologisk undersökning och den kom fram till att vissa områden som tidigare ansetts vara del av fornlämningen kunde avskrivas, men samtidigt så inkluderades andra områden som tidigare inte ansetts vara del av fornlämningen.

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar ärendet.