Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 december, 2016 - 06:13
  • Alandia fick rätt i tingsrätten och ska få 80.000 euro av sina rättegångskostnader ersatta. Foto: Malin Lundberg.

Tvist om Alandias aktiefördelning avgjord

Fördelningen av aktier vid ombildningen av Försäkringsaktiebolaget Alandia gick i huvudsak rätt till. Det anser tingsrätten som behandlat ett krav från Alfons Håkans Ab och sex andra bolag om att en del av tilldelningen av aktier ogiltigförklaras.

Bakgrunden är att bolagsstämman för Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, RÖF, år 2014 beslutade ändra bolagsformen till aktiebolag och fusionera Försäkrings Ab Alandia in i RÖF. Då beslöts om en aktiefördelning i proportion till vilka försäkringspremier som betalats, en fördelning som kärandena delvis ansåg felaktig.

Försäkringsaktiebolaget Alandia ansåg att kraven ska förkastas och att kärandena ska ersätta Alandias rättegångskostnader med drygt 256.000 euro. Alandia påpekade bland annat att kärandena vid bolagsstämman röstat för den ändade bolagsformen och därmed även för fördelningen av aktierna. Den linjen gick också tingsrätten på och förkastade i huvudsak yrkandena förutom när det gällde Alfons Håkans rätt till aktier på basen av röstetal år 2013. I och med att bolagen i huvudsak förlorade målet ska de betala 80.000 euro för Alandias rättegångskostnader.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »