Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 februari, 2018 - 07:06

Tvåvåningshus planeras i Vesterkalmare

Byggfirma Christer Gustafsson Ab lämnade i december in en anhållan till Jomala kommun om att få ändra detaljplanen för fastigheten Bostads Ab Solklint i Vesterkalmare by så att tvåvåningshus tillåts.

Planläggaren i Jomala konstaterar att en detaljplaneändring som tillåter tvåvåningshus är möjlig att göra men inte enligt de ritningar som sökanden hänvisar till i sin anhållan eftersom kravet på bland annat bilplatser inte kan tillgodoses.

Kommunstyrelsen godkänner en detaljplaneändring under förutsättning att markägaren står för planläggningskostnaderna. En ytterligare förutsättning är att byggfirman fortfarande vill genomföra detaljplaneändringen trots att den byggnation man ursprungligen önskat göra inte är möjlig.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »