Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 juli, 2015 - 07:08Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 08:41

Två register för biodlare

Biodlarna måste registreras också hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, och betala avgiften på 75 euro. Det menar landskapsregeringen i ett utlåtande till justitiekanslern. Biodlarföreningen har klagat hos justitiekanslern över att ÅMHM kräver en registrering hos dem, när medlemmarna redan är registrerade hos lantbrukssekreteraren i respektive kommun. Men enligt landskapsregeringen handlar det om två olika myndigheter och två olika syften med registren och registeravgiften är enligt ordinarie taxa. JK:s beslut i frågan väntas senare i sommar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »