Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 december, 2010 - 07:10Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Turismstrategin klar i februari

Efter ett omfattande intervju- och enkätarbete om ålänningarnas syn på turismen i framtiden har arbetet med att utarbeta den nya turismstrategin nu tagit fart. I slutet av februari ska den vara klar säger konsulten Johan Graffman. Han efterlyser en bredare syn på var den tänkbara marknaden finns samtidigt som han vill se en ökad samverkan med andra skärgårdsområden. Intressanta målgrupper är exempelvis personer som fyllt 55 år och som är resvana och beredda att betala för att bo och äta gott. Men, understryker han, de efterfrågar också aktiviteter med naturen som fond. -Människor vill i dag vara delaktiga, de vill inte bara se på saker, säger Johan Graffman.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »