Publicerad: torsdag, 12 december, 2019 - 05:53Uppdaterad: torsdag, 12 december, 2019 - 17:14
  • Arkivbild Ålandsbanken. Foto: Owe Sjöblom

Tuffare hållbarhetskrav på bankerna

Tillsammans med cirka 200 andra banker, bland annat OP-Gruppen och Nordea, har Ålandsbanken undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Principerna ställer bland annat krav på att bankerna öppet måste redovisa sin negativa klimatpåverkan samt sätta tydliga och mätbara hållbarhetsmål.

Ålandsbankens vd Peter Wiklöf säger att arbetet med att genomlysa verksamheten och hitta områden som kan förbättras redan har inletts.

-Vi har gjort en väldigt snabb genomgång för att skapa någon sorts känsla, och vi ser ju nog att vi har saker att förbättra. Men jag väntar med att säga vad det rör sig om tills vi har satt de här målsättningarna, men det finns saker vi kan göra betydligt bättre och det vi om.

Huvudsyftet med principerna är att få hela banksektorn att anpassa sin verksamhet så den lever upp FN:s 17 olika mål för hållbar utveckling samt att verksamheten är förenligt med målet om en global temperaturhöjning på maximalt 1,5 grader.