Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 13 november, 2023 - 06:17Uppdaterad: måndag, 13 november, 2023 - 07:23
  • Budgeten debatteras i lagtinget under veckan.

Tre inlämnade budgetmotioner inför debatt

Inför lagtingets budgetdebatt denna vecka har tre budgetmotioner lämnats in. Två har lämnats in av Moderat Samling Åland och en av Hållbart initiativ.  

Den moderata lagtingsgruppen protesterar i sina budgetmotioner mot den föreslagna fullmakten för upphandling av totalentreprenad för Norra linjen och Jurmolinjen och att pengar läggs på en inledande förstudie gällande bro över Prästösund. Moderaterna efterlyser en långsiktig investeringsplan som klarar framtida miljökrav innan upphandlingen av norra linjen och Jurmolinjen kan ske. 

Även Hållbart Initiativ har i sin budgetmotion invändningar mot totalentreprenaden för Norra linjen. Partiets talesperson Alfons Röblom ifrågasätter miljöaspekten och skriver i motionen bland annat att den kommande regeringen bör utvärdera om det är tidsenligt, kostnadseffektivt och vettigt att fortsätta med totalentreprenader, eller om det vore smartare och billigare att landskapet i stället ägde fartygen och lade dem på driftentreprenad. 
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »