Publicerad: fredag, 8 november, 2019 - 11:52Uppdaterad: fredag, 8 november, 2019 - 17:28
  • Avdelningschef Yvonne Österlund. Arkivfoto: Ålands Radio.

Ett trafikverk kan ge långsiktighet och effektivitet

Genom att slå ihop Vägnätsbyrån och Transportbyrån till ett trafikverk skulle man effektivera verksamheten för både infrastrukturavdelningen och centralförvaltningen vid landskapsregeringen, säger avdelningschef Yvonne Österlund.

I budgetförslaget för 2020 föreslås bildandet av ett fristående trafikverk, men idén är inte ny och initiativet kommer från tjänstemännen. Infrastrukturavdelningen är landskapets största avdelning med 100 personer som jobbar inom den. Budgeten är på 50-55 miljoner euro. Ändå är det uppbyggt så att den ansvariga ministern kommer ner mer på detaljnivå än regeringens andra ministrar. Genom trafikverket kunde tjänstemännen fatta fler beslut på detaljnivå och ge mer tid till ministern att arbeta med program och strategier.
-Delar av infrastrukturavdelningen passar också dåligt in i centralförvaltningens verksamhetsplanering och ekonomiska uppföljningssystem, säger Yvonne Österlund.

Trafikverket skulle få större långsiktighet och effektivare system genom att inte vara låst i centralförvaltningens system, medan verksamheten skulle vara densamma som byråerna gör idag; hantera flyget, kollektivtrafiken och skärgårdstrafiken samt vägunderhållet och verkstaden och lagret i Möckelö.