Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 24 maj, 2024 - 17:53Uppdaterad: söndag, 26 maj, 2024 - 17:04

Trafiken regleras i Godby när vägar ska asfalteras

Från och med i dag fredag till och med onsdag nästa vecka regleras trafiken i Godby centrum, meddelar landskapsregeringen.

Trafikmeddelandet i sin helhet:

Från och med fredagen 24.5.2024  till och med måndagen 27.5.2024 kommer ett körfält att stängas av på del av Nya Godbyvägen och Sundsvägen mellan korsningen Nya Godbyvägen – Godbyvägen, norra Ämnäs-korsningen, och korsningen Sundsvägen – von Knorringsvägen. Trafik norrut är fortsatt tillåten på den trafikreglerade sträckan. Trafik på väg västerut eller söderut ska använda von Knorringsvägen och Godbyvägen i stället, vilka kommer vara skyltade som omfartsvägar.

Söndag kväll 26.5.2024 kommer cirkulationsplatsen samt del av Getavägen mellan Nya Godbyvägen och cirkulationsplatsen att stängas av. Omledningsvägar kommer att vara skyltade vid samtliga anslutningsvägar.

Tisdagen 28.5.2024 och onsdagen 29.5.2024 kommer ett  körfält fortsatt att vara avstängt på del av Nya Godbyvägen och Sundsvägen mellan korsningen Nya Godbyvägen – Godbyvägen, norra Ämnes-korsningen  och korsningen Sundsvägen – von Knorringsvägen, där trafik norrut är tillåten. Del av Getavägen mellan Nya Godbyvägen och cirkulationsplatsen kommer att vara helt avstängd, om inte trafikvakter visar annat. Trafikvakter kommer också periodvis leda all trafik vid cirkulationsplatsen.

Följ trafikanvisningar, trafikvakter och vägmärken på plats.

Ålands landskapsregering uppmanar trafikanter att köra försiktigt och ta hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar på vägen samt att vara ute i god tid för att undvika förseningar då trafikregleringen kan leda till längre transportsträcka.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »