Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 30 november, 2021 - 11:39Uppdaterad: tisdag, 30 november, 2021 - 12:48

Trafikbrott vanligast, sexualbrott minst vanligt

Det vanligaste brottet på Åland var trafikbrott, tätt följt av egendomsbrott, övriga brott och brott mot liv och hälsa och det minst vanliga var sexualbrott.

Uppklarningsprocent var högst för sexualbrotten och lägst för egendomsbrotten. Det här visar ny statistik från ÅSUB. Uppklarningsprocenten avser antal uppklarade brott under året som andel av brotten som kommit till myndigheternas kännedom under samma år. Uppklarningsprocenten för brott utredda av Ålands polismyndighet var 71 procent under fjolåret, vilket är en bra bit över uppklarningsprocenten totalt för hela Finland som ligger på 58 procent. Antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom är mycket lägre på Åland i jämförelse med de flesta andra polisinrättningar i Finland. Antalet brott som kom till myndigheternas kännedom under 2020 var 1 910, vilket är 60 färre än under 2019. Under året klarades 1 381 brott upp och uppklarningsprocenten blev därför 72 procent. Detta är något högre än året innan då 70 procent av brotten klarades upp. Av de uppklarade brotten anmäldes 868 till åklagare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »