Publicerad: fredag, 15 november, 2019 - 14:48Uppdaterad: fredag, 15 november, 2019 - 17:50
  • Arkivfoto: Ålands Radio.

Träd avverkas runt historisk väg

Åtta träd ska fällas i Kungsgårdsallén i Kastelholm under november månad. Orsaken är att de är i så pass dåligt skick att de behöver fällas omgående, vilket framgick av en inventering i somras.

Två av träden har redan fällts.

Sedan ett år tillbaka har fastighetsverket, kulturbyrån och vägnätsbyrån regelbundet hållit möten angående träden som omger bygdevägen Kungsgårdsallén i Sund. Inventeringen visade att majoriteten av träden är i mycket dåligt skick och man befarar därför att fler träd snart behöver tas ner. De bakomliggande orsakerna till att träden inte mår bra är omvandlingen från hästväg till asfaltsväg, att yngre träd har planterats för djupt och att beskärningen av träden har varit för kraftig. Det här uppger ansvariga myndigheter i ett gemensamt pressmeddelande.