Publicerad: tisdag, 13 augusti, 2019 - 08:18Uppdaterad: tisdag, 13 augusti, 2019 - 11:02

Det torra fjolåret påverkar årets bärskörd

Det torra fjolåret påverkar årets bärskörd.

Förra årets torka påverkar även det här årets bärskördar.

- Där det inte fanns bevattning ifjol kan det hända att bärbuskarna inte orkat sätta blommor, säger Pernilla Gabrielsson från Ålands hushållningssällskap.

Men torkan har inte bara haft en negativ effekt.

- Torkan kan ha stressat bärbuskarna och då reagerar dom genom att sätta massor av blommor för att föra sina gener vidare, fortsätter Pernilla.

Det är framförallt i bärodlingar med bevattning som buskarna och träden dragit nytta av torkan. Hur det ser ut i skogarna är lite svårare att säga.

- Regnet verkar varit väldigt lokalt i år. Där det har regnat finns det bär och svamp och där det inte regnat finns det inte, avslutar Pernilla Gabrielsson.