Publicerad: fredag, 5 april, 2019 - 07:09
  • Efterlyser en annorlunda narkotikapolitik. Foto Eva Ringbom-Fonsell

Toivonen önskar en revidering av narkotikapolitiken

Åländsk demokratis Stephan Toivonen efterlyser i en åtgärdsmotion till lagtinget en revidering av narkotikapolitiken. I motionen skriver han att dagens förbudspolitik inte varit framgångsrik och att narkotikaproblemen bara ökat. Han anser att det bör tillsättas en kommission för att göra en översyn av narkotikapolitiken och komma med ett förslag till en revidering av denna inom ramen för vår behörighet.

Han skriver att man på många håll i Europa och i resten av världen övergått till så kallad skadereducerande politik, i många fall med goda resultat. Han föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående komma med ett lagtingsinitiativ till förändringar av rikslagstiftningen.