Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 11 oktober, 2016 - 11:03Uppdaterad: tisdag, 11 oktober, 2016 - 11:08
  • Arbetsgivaren erbjöd ersättning på basis av lön, men sjöbefälet var villig att ta emot summan som skadeståndsersättning. Det är enligt tingsrätten en oren accept. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Tingsrätten avgjorde tvist om arbetsförhållande

Ett sjöbefäl hävdade att rederiet där han jobbat inte hade uppfyllt ett avtal gällande hans arbete och pensionering. Tingsrätten menar att ett avtal aldrig ingåtts.

Sjöbefälet gick i pension den 1 maj 2013 men ville ha ersättningar och lön efter detta. Hans ombud från Skeppsbefälsförbundet tog kontakt med rederiet och sade att ett arbetsförhållande inte avslutas automatiskt när en person går i pension. Rederiet ville undvika domstol och föreslog att man kunde betala sjukdagpenning till ett visst datum och komplettera den redan givna semesterersättningen. Fackombudet svarade att sjöbefälet var villig att godta summan som skadeståndsersättning - på vilken man till skillnad från lön och inte gör några förskottsinnehållningar.

Oren accept

Tingsrätten menar att sjöbefälets svar på rederiets erbjudande var en så kallad oren accept eftersom rederiet framfört att beloppet skulle utbetalas på basis av lön, inte som skadeståndsersättning. Något avtal har därmed inte ingåtts och sjöbefälets yrkaden på drygt 8900 euro i ersättning och drygt 9700 euro för rättegångskostnader förkastas. Tingsrätten ålägger också sjöbefälet att betala rederiets rättegångskostnader på drygt 6200 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »