Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 31 oktober, 2023 - 06:21

Tillgängligheten på Mergus kritiseras

Funktionsrätt Åland hade velat vara med i ett tidigare skede i upphandlingsprocessen av M/S Mergus.

Verksamhetsledare Karl Wahlman säger att det finns flera brister i den container dit rullstolsburna personer är hänvisade under resan som kunnat undvikas. 
- Enligt upphandlingskravet ska det finnas 40 sittplatser på fartyget, varav fyra ska vara för personer med rörelsenedsättning, men det ryms inte fyra rullstolsburna personer samtidigt i containern, säger Karl Wahlman.  

Ålands ombudsmanamyndighet har i sitt utlåtande till Ålands landskapsregering påpekat att det förekommit brister vad gäller skyldigheten för landskapet att främja likabehandling i det aktuella ärendet.

Diskrimineringsombudsman Johanna Fogelström-Duns säger att man i fortsättningen bör vinnlägga sig om att skapa och förbättra rutiner för att i ett tidigt skede inhämta sakkunskap kring hur likabehandling bäst kan främjas.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »