Publicerad: måndag, 25 december, 2017 - 09:14Uppdaterad: måndag, 25 december, 2017 - 09:15

Tilläggssanslag för Eckeröskola

Skol- och fritidsnämnden i Eckerö får ett tilläggsanslag på drygt 76.000 euro för i år.

Behovet av extra anslag har diskuterats länge och i januari sa kommunstyrelsen nej till pengar för ytterligare en elevassisten som skolledningen trots det anställde. Efter att ytterligare kostnader tillkommit under året beslöt nämnden anhålla om extra pengar villket kommunfullmäktige godkände på sitt senaste sammanträde. Det handlar bland annat om att fler elever än budgeterat fått rätt till skolskjutsar och specialpedagogiska tjänster.