Publicerad: tisdag, 24 mars, 2020 - 17:10Uppdaterad: tisdag, 24 mars, 2020 - 18:25
  • Torbjörn Eliasson. Foto: Nina Smeds, ÅRTV

Tilläggsbudget på 32,8 miljoner euro föreslås

Vid dagens presskonferens presenterade finansminister Torbjörn Eliasson ett färskt förslag till en tilläggsbudget på 32,8 miljoner euro för att lindra den ekonomiska skada som förväntas uppstå till följd av coronaviruset.

Enligt förslaget ska ÅHS få ett tillägg på sju miljoner euro för utökad verksamhet och 308 000 euro för anskaffande av extra utrustning, och AMS tio miljoner för att bekosta sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd. Näringslivet föreslås få 10,6 miljoner i tilläggsanslag, samt en bevillningsfullmakt på 25 miljoner.

Även social- och miljöavdelningen och utbildnings- och kulturavdelningen föreslås få 250 000 och 150 000 euro respektive. 220 000 euro föreslås för att bekosta praktikplatser för högskolestuderande, och 150 000 euro föreslås tillgängliggöras som bidrag till privatpersoner och organisationer som utövar kultur.

Landskapsregeringen beslutade om budgetförslaget, som skulle gälla fram till och med den 30 juni, under tisdagens plenum, och lagtinget förväntas ta beslut om budgeten på fredag. Enligt Eliasson kommer nästa tilläggsbudget troligtvis presenteras under juni.