Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 februari, 2020 - 09:40Uppdaterad: måndag, 17 februari, 2020 - 17:14
  • Ska sommartiden bli permanent? Det diskuterar Finlands riksdag. Arkivfoto: Bengt Hannus.

”Tidsskillnaden mellan Finland, Sverige och Norge får inte öka”

Finlands riksdag diskuterar för närvarande ett medborgarinitiativ som vill göra sommartiden permanent, vilket även EU föreslagit att ske år 2021.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström anser att det viktigaste, ifall man slutar ställa om klockorna två gånger per år, är att säkerställa att tidsskillnaden till Skandinavien och Centraleuropa inte får bli större än en timme.
- I Nordiska Rådet drivs ett arbete som vill att fasta Norden skulle ha samma tidszon, vilket jag tycker skulle vara en mycket eftersträvansvärd sak eftersom det skulle underlätta för både handel, företag och människor som pendlar, säger Mats Löfström.

Om detta inte blir verklighet tycker Löfström åtminstone att det är viktigt att tidsskillnaden mellan Finland och Sverige, övriga Norden och Centraleuropa inte blir större än i dag.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »