Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 19 september, 2022 - 05:56Uppdaterad: måndag, 19 september, 2022 - 17:48

För tidigt att överföra KST till landskapet

Landskapsregeringen har begärt in synpunkter från KST samt en redogörelse om hur kostnadsutvecklingen och kostnadsfördelningen ser ut för den socialvård som KST övertagit från kommunerna.

Anledningen till detta är en skrivelse där Föglö kommun framför önskemål om att verksamheten ska överföras från kommunerna till landskapsregeringen. Runar Karlsson (C), som är styrelseordförande för KST, tycker att det är tråkigt att vissa kommuner inte anser sig ha råd att betala för KST.
-Jag är förvånad över att landskapsregeringen inte har gått in för att kompensera kommunerna genom ökade landskapsandelar, säger Runar Karlsson.
Han anser också att det är för tidigt att överföra verksamheten till landskaps-regeringen redan efter ett och ett halvt år. Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) säger att det krävs omfattande utredningar innan en så stor verksamhet kan överföras från kommunerna till landskapsregeringen. Senast den 20 september ska KST lämna in sina svar på landskapsregeringens frågor.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »