Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 12 oktober, 2021 - 22:00Uppdaterad: tisdag, 12 oktober, 2021 - 22:00
  • Johanna Fogelström-Duns från Ålands ombudsmannamyndighet och högskolepraktikant Janika Tyni. Foto Nina Smeds

Tid och fortbildning bristvara inom barnskyddet

Tid är en bristvara när det gäller behandling av barnskyddsärenden. Det visar en studie om barns rätt till delaktighet vid barnskyddsärenden.

Studien har gjorts av högskolepraktikanten Janika Tyni med hjälp av en enkätundersökning bland personer inom barnskyddet. Uppdraget kom från Ålands ombudsmannamyndighet och i går blev studien offentlig. Den visar att barn oftast är delaktiga i utredningar av barnskyddsbehov. Men det finns önskemål från socialarbetarna. säger Janika Tyni.

-Majoriteten önskade fortbildning och mer utarbetade metoder för att främja delaktigheten på Åland, säger Janika Tyni.

Förutom fortbildning vill man ha mer personal som ger tiden att skapa delaktigheten för varje enskilt barn. Det behövs flera möten med samma socialarbetare för att barnet ska känna sig tryggt. Janika Tyni lyfter också behovet av information till barnet och att barnet ska kunna uttrycka sin åsikt och sina önskemål.

-Socialarbetare och beslutsfattarna fattar beslut om barnets liv och då ska självklart barnet ha rätt att ha en åsikt och kunna påverka var beslutet blir, säger Janika Tyni.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »