Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 31 mars, 2021 - 22:01Uppdaterad: onsdag, 31 mars, 2021 - 22:01
  • Viktigt information till allmänheten har inte alltid översatts till svenska. Bilden är från en presskonferens med statsminister Sanna Marin och Mika Salminen från THL. Foto: Riksregeringen.

THL och Traficom sämst på svensk information

Två viktiga riksmyndigheter brister i att ge information på svenska till allmänheten. Det visar Svenska Yles kartläggning.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, klarade sig sämst med endast 48 procent översatt material till svenska. Transport- och kommunikationsverket Traficom var nästsämst. Enligt den finländska språklagen ska information till allmänheten som berör liv, hälsa, säkerhet, egendom och miljö, finnas på både finska och svenska. Yles reporter Alexander Uggla har kartlagt webbtexter hos elva ministerier och fem andra statliga myndigheter.

-På THL säger man att det antagligen beror på misstag när de bedömt vilka texter som ska översättas, säger han.

Förutom själva myndigheten är Justitieombudsmannen, JO, eller Justitiekanslern, JK, besvärsinstans. Där reagerade man på den stora gråzonen för vilken information som upplevs som tillräckligt relevant. Landskapsregeringens förvaltningschef John Eriksson säger att bristerna är beklagliga.

-Man kan ju få en uppfattning om att det här lagstadgade inte är lika viktigt som annat, säger John Eriksson.

Hela granskningen kan du hitta här.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »