Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 februari, 2024 - 10:16Uppdaterad: fredag, 23 februari, 2024 - 12:42
  • Familjer med förskolebarn kan vara med i enkäten. Arkivbild.

THL gör stor undersökning om barnfamiljer

Institutet för hälsa och välfärd, THL, gör under våren en enkät riktad till familjer med förskolebarn, även Åland ingår i undersökningen. 

Hälften av föräldrarna i landet till barn födda 2017 inbjuds att delta. Det innebär i praktiken att cirka 50 000 föräldrar till barn som börjar skolan i år är inbjudna. 

Genom den omfattande enkätundersökningen som genomförs på webben utreds bland annat hur familjer med barn i förskoleåldern mår och hurdant land de anser att Finland är för barnfamiljer. Dessutom kartläggs hur väl de social-, hälsovårds- och bildningstjänster som erbjuds svarar mot familjernas behov. 

Med hjälp av undersökningen strävar man efter att främja alla barnfamiljers välfärd och minska utslagning och ojämlikhet. Forskningsresultaten utnyttjas också i utvärderingen och utvecklingen av servicen för barnfamiljer. 

Inbjudan till undersökningen skickas per post till de recipienter som slumpmässigt valts ut från befolkningsdatasystemet. 

De grundläggande resultaten av enkäten finns tillgängliga gratis på webben hösten 2024. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »