Publicerad: måndag, 10 augusti, 2020 - 10:16Uppdaterad: måndag, 10 augusti, 2020 - 14:20
  • Bilden hör inte till nyheten. Foto: Victor Enberg, ÅRTV.

THL: färjeresenärer kan ha utsatts för coronavirus

Institutet för hälsa och välfärd, THL, meddelar att personer som rest med rederibolagen Eckerö Line & Finbo Cargo, Tallink Silja och Viking Line den 2–3 augusti, kan ha utsatts för coronavirus.

Personer som åkt med fartygen i fråga vid denna tidpunkt uppmanas att observera sitt tillstånd. Det här efter att tiotals finländare utsattes för coronavirus vid en privat tillställning i Estland.

Största delen av de exponerade har återvänt till Finland. Alla exponerade personer har nåtts och största delen av dem har försatts i karantän som en försiktighetsåtgärd.

Den privata tillställningen hölls i Estland den 31 juli–2 augusti. Två deltagare från Helsingfors har konstaterats vara smittade av coronavirus. I tillställningen deltog sammanlagt 81 personer från olika delar av Finland från 14 olika kommuner och några från Estland.

Kommunernas och sjukvårdsdistriktens myndigheter för smittsamma sjukdomar har i samarbete med THL kontaktat alla deltagare.

Om du har symtom som tyder på coronavirus, såsom andnöd, hosta, snuva, diarré, feber, halsont eller försämrat smak- och luktsinne: kontakta hälso- och sjukvården i ditt område.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »