Publicerad: onsdag, 3 juni, 2020 - 14:28Uppdaterad: onsdag, 3 juni, 2020 - 14:34
  • Ett temporärt avtal har skrivits på trafiken på Enklingelinjen.

Temporärt avtal på Enklingelinjen

Ett temporärt avtal har tecknats mellan landskapsregeringen och Sundqvist Investments Oy Ab gällande trafik på Enklingelinjen.

Företaget vann upphandlingen av trafiken, men Ansgar Ab besvärade sig i april över beslutet till Marknadsdomstolen. Därför är avtalet, som börjar gälla från den 1 oktober, temporärt och sträcker sig så länge som ärendet behandlas i domstol för att inget avbrott ska uppstå i trafiken.

Landskapsregeringen anser i sitt svaromål på besväret att det till alla delar ska förkastas.