Publicerad: torsdag, 4 juni, 2020 - 15:08Uppdaterad: torsdag, 4 juni, 2020 - 16:02
  • Genrebild

Temporär ändring av grundskolelagen föreslås

Statsrådet föreslår en temporär ändring av grundskolelagen, som föreslås gälla resten av året.

Ändringen möjliggör undantagsarrangemang i undervisningen i höst om det blir nödvändigt på grund av coronaläget. Lagändringen är ett sätt att slippa ta till beredskapslagen för att vid behov kunna gå över från när- till distansundervisning.

Under dagens presskonferens i Helsingfors sa utbildningsminister Li Andersson att grundtanken är att det blir närundervisning under höstterminen, men vid behov ska man alltså kunna övergå till distansundervisning under vissa perioder.

Beslut om att övergå till distansundervisning ska fattas en månad åt gången.

När det gäller gymnasielagen finns ingen anledning att göra ändringar, men yrkesproven i yrkesutbildningen bör tryggas genom en ändring av lagen.

Man vill även införa förändringar i lagarna som gäller för yrkesutbildningen samt för universitets- och yrkeshögskoleutbildningen. Där vill man bland annat beakta de förseningar i studierna som kan uppstå på grund av coronan.