Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 juni, 2022 - 06:30Uppdaterad: onsdag, 15 juni, 2022 - 11:01

Tekniska området populärast i ansökningen till gymnasiet

Första urvalet i årets antagning till gymnasiet är klart. Bland 457 sökande har 380 personer blivit erbjudna en studieplats. Av sökandena erbjöds 75 % en studieplats som de valt som första alternativ.

De populäraste utbildningarna var inom det tekniska området. Flest sökande hade linjerna bygg, fordonsmekaniker samt maskin och produktionsteknik (MPT). Intresset för dem var större än föregående år.

- Det är mest för att två utbildningar, VVS och el, inte startar i år och de som är intresserade av den typen av utbildningar söker till de tekniska utbildningar som finns, säger Jessica Josefsson, antagningshandläggare på Ålands gymnasium.

De program som inte lyckats fylla alla platser är barnledare på Ålands yrkesgymnasium och NYAlinjen på Ålands folkhögskola.

De som blivit erbjudna en studieplats kan bekräfta den fram till 29 juni. Efter det fördelas platserna till dem som står näst i tur. Mellan 1-5 augusti har man möjlighet att söka till de program som har lediga platser.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »