Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 7 februari, 2023 - 15:34Uppdaterad: tisdag, 7 februari, 2023 - 16:22

Tecken på att en ny invasiv art har etablerat sig i kustvattnen på Åland

En ny havsborstmask har etablerat sig på Åland, det visar en uppföljningsstudie utförd på Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö.

Havborstmasken hittade på sammanlagt fyra platser i den åländska skärgården. Flerborstmasken är en främmande, invasiv art, för Östersjön. Den påträffades i Östersjön för första gången 2012 i Pärnu vik. Den första observationen från finska kustområden är från 2014 och den första observationen från Åland var 2021. Trots att artens ursprung ännu är okänt har barlastvatten föreslagits vara den primära orsaken för dess spridning.

Flerborstmasken har påträffats på andra områden i Östersjön i stora tätheter nära hamnar och muddringar, men på Åland är observationerna än så länge utspridda med observationer också långt från mudderområden och hamnar.

– Östersjön är relativt artfattigt, vilket innebär att nya arter kan ha en stor inverkan på våra ekosystem, om de lyckas etablera sig. Det är därför viktigt att följa upp effekterna av dessa nykomlingar. Det bör även påpekas att när en ny art har fått fotfäste i Östersjön, är det oftast mycket svårt att stoppa spridningen, säger Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »