Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 17 mars, 2022 - 15:31Uppdaterad: torsdag, 17 mars, 2022 - 18:14
  • Robert Liewendahl, ordförande i Teater Alandica. Foto: ÅRTV

Teater Alandica besvärar sig mot kulturbidrag

Teater Alandica besvärar sig till förvaltningsdomstolen mot kulturdelegationens beslut om att ge dem 35.000 euro i verksamhetsstöd för 2022.
 

Anledningen är att föreningen för 2022 ansökt om stöd för tre uppsättningar: Miramar, Den Svarta Hingstridaren och En Julsaga.
Man har tolkat kulturdelegationens svar som att stödet varit för dessa uppsättningar.

Föreningen har även 2020 fått stöd godkänt för en uppsättning av operan Djävulsdansen, som det då beslöts att skulle betalas ut i tre rater, varav den sista av dessa omfattat 30.000 euro och ska betalas ut i år.

I besväret framkommer att Teater Alandica fått besked från Kulturbyrån att summan om 35.000 euro även innefattar dessa 30.000 euro, vilket enligt ordförande Robert Liewendahl inte lämnar tillräckligt med medel för de övriga uppsättningarna.

- Vi har utgått ifrån att summan om 35.000 gällde vår ansökan för de tre uppsättningarna. Vi klarar inte av att självfinansiera våra övriga projekt, utöver operan. Vi har redan beviljats bidrag för Djävulsdansen. Vi ber vördsamt om att Ålands Kulturdelegation tar upp vår ansökan om verksamhetsunderstöd till ny behandling, skriver föreningen i besväret.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »