Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 23 juni, 2011 - 12:08Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:20

Talmannen invigde <br>utställning i Schweiz

Talman Roger Nordlund invigde i går en utställning om Ålandsexemplet i Palais des Nations i Genève i Schweiz. Det är ett led i uppmärksammandet av att det är 90 år sedan Nationernas förbund avgjorde Ålandsfrågan. Utställningen i Genève är ett samarbete mellan Finlands ständiga representation i Genève, utrikesministeriet, Finlands riksarkiv, landskapsregeringen och FNs Genève-kontor. Med anledning av 90-årsjubileet av Ålandsöverenskommelsen har talman Roger Nordlund också bjudit Finlands och Sveriges talmän till Åland. Tidpunkten när de kommer är ännu oklar. En bok och ett seminarium om Ålandsexemplet blir aktuellt i höst och har fått extra stöd av lagtinget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »