Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 3 oktober, 2016 - 16:05Uppdaterad: måndag, 3 oktober, 2016 - 17:05
  • Riksdagens talman Maria Lohela (sannf) besökte Åland för första gången i dag. Foto: Ulf Weman

Talman vill lära sig mer om Åland

Behandlingen av åländska ärenden i riksdagen borde föregås av mer fördjupning om Åland och de ofta rättstekniskt svåra ärendena. Det framhöll riksdagens talman, sannfinländaren Maria Lohela, när hon för första gången besökte Åland i dag.

På inbjudan av lagtingets talman Johan Ehn, moderat, får hon under två dagar ingående information om det åländska samhället och de frågor som är aktuella i relationen mellan riket och landskapet. En sak som hon uppskattade när hon under pressträffen i Ålands museum på eftermiddagen inledde kort på svenska, men sedan svarade på frågorna på finska.

Vill fördjupa sig

Ålandsbesöket nu är ett svarsbesök på talman Johan Ehns riksdagsbesök för snart ett år sedan. Och Maria Lohela var mycket nöjd över att hon nu får två hela dagar på sig för att bekanta sig med Åland.

- Jag vill fördjupa mig i frågorna här och ta med mig kunskaperna hem till riksdagen, sade hon.

Undvek skattefråga

Frågor från media om hur hon ställer sig till egen beskattningsrätt för Åland undvek hon och hänvisade till Ålandskommittén som arbetar på den nya autonomin för Åland. Hennes två partikamrater i grundlagsutskottet uttalade sig emot åländsk beskattningsrätt vid utskottets besök för en månad sedan.

I samma båt

Maria Lohela förstod att det under året funnits frågor som ansträngt relationerna mellan Mariehamn och Helsingfors, men sade att riket och Åland ändå är i samma båt och tillsammans måste ro den iland.

Varit tydliga

Johan Ehn framhöll å sin sida att man från åländsk sida varit mycket tydlig om problemen och haft en god och öppen dialog med riksdagens talman. Besök på museet, på Andersudde, Silverskär, Stallhagen, fredsinstitutet och Kastelholm hör till programmet, och också diskussioner med landskapsregeringen och företrädare för Ålandskommittén. Maria Lohelas ålandsbesök avslutas i morgon.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »