Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 oktober, 2020 - 14:40Uppdaterad: fredag, 2 oktober, 2020 - 19:43
  • Lagtingets talman Roger Nordlund mötte riksdagens talman Anu Vehviläinen via Teams i dag. Foto: Lagtinget

Talman fick löfte om klumpsumma av talman

Lagtingets talman Roger Nordlund sammanträdde under förmiddagen med riksdagens talman Anu Vehviläinen, och de ämnen som stod på agendan var främst förnyandet av avräkningsgrunden och coronasituationen.

Roger Nordlund säger att han är nöjd med sammanträdet, och att grundlagsutskottets positiva beslut om höjningen av avräkningsgrunden till 0,47 procent verkar vara precis runt hörnet.
- Jag framhöll vikten av att vi skulle få ett beslut så snart som möjligt eftersom vår verksamhet redan utgår ifrån att vi ska få höjningen, och svaret jag fick var att riksdagens finansutskott redan behandlat frågan och att den nu ligger hos grundlagsutskottet. Hon trodde att vi kan räkna med ett beslut i månadsskiftet oktober-november, säger Roger Nordlund.
Också i diskussionen om Ålands utsatta ställning under coronapandemin och regeringens reserestriktioner säger han att Anu Vehviläinen tycktes vara sympatisk.
- Jag framhöll att vi bara hade ett nytt coronafall under juni-juli trots att vi hade över 200.000 inresande under samma period, och att en höst med massarbetslöshet skulle kunna innebära att folk i större grad flyttar ifrån Åland, säger Roger Nordlund.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »