Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 29 november, 2022 - 20:20Uppdaterad: tisdag, 29 november, 2022 - 20:20

"Ta fram en ny plan för Lilla holmen"

Förkasta det nuvarande förslaget till stadsplan för Lilla holmen och ta fram en ny plan för den fortsatta användningen och bevarandet av Lilla holmen, det föreslår en enig infrastrukturnämnd i Mariehamn.

Arbetet med ändringen av stadsplanen för Lilla holmen inleddes för ett par år sedan av stadsarkitektkansliet och turerna i stadsutvecklingsnämnden har varit många. Mycket har handlat om byggnaderna ska k-märkas eller inte.

Infrastrukturnämnden fick i uppdrag av stadsstyrelsen att ge ett utlåtande om Lilla holmen och det behandlades på senaste mötet. Nämnden anser att det är viktigt att förändring är tillåten för att området ska kunna utvecklas. Det betyder bland annat att nämnden anser att byggnaderna inte ska k-märkas.

Stadsplaneförslaget borde bygga på ett för stadsmiljösektorn gemensamt framtaget förslag för Lilla holmens fortsatta användning och bevarande. Därför anser infrastrukturnämnden att förslaget till ändring förkastas och att man börjar om på nytt där alla berörda parter är med från start.

Ärendet ska nu till stadsstyrelsen för vidare behandling.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »