Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 november, 2018 - 06:14Uppdaterad: torsdag, 1 november, 2018 - 06:40
  • Plan för utbyggnadd av Hammargården enligt Mira arkitektstudio.

Synpunkter kan ges på planer för Hammargården

De ritningar och den kostnadskalkyl som byggnadskommittén tagit fram gällande om- och tillbyggnaden av Hammargården har nu ställts ut på Hammarlands hemsida.

Kommunen planerar som bekant att bygga ut äldreboendet. Arkitekten Micko Koskinen har tagit fram ritningar och Byggtjänst Erik Hjärne Ab har tagit fram en kostnadskalkyl på drygt 3,1 miljoner euro exklusive moms.

 Enligt ritningarna ska tillbyggnaden ge 15 nya platser och bestå av tre separata delar i samma byggnad. Kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg talar om multifunktionalitet.

-Man ska kunna använda dem som effektiviserat serviceboende och demensboende, säger Tomas Blomberg.

I framtidsplanerna finns också separata pensionärsbostäder. Tomas Blomberg beräknar att bygget är klart under 2020.

-Kommunen måste ta sig råd att sköta de här sakerna. Den åldrande befolkningen måste mötas upp.

Berörda kan lämna in skriftliga synpunkter senast den sista november.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »