Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 5 december, 2023 - 14:11Uppdaterad: tisdag, 5 december, 2023 - 15:02
  • Nu är de matematiska kunskaperna bättre i svenskspråkiga än i finskspråkiga skolor. Arkivbild.

Svenskspråkiga skolor i Finland har bättre Pisaresultat än finskspråkiga

I dag presenterades siffrorna i Pisaundersökningen 2022. Pisa är en internationell studie som landsvis undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. 2022 hade undersökningen matematik som huvudområde.

Jonna Grunér, byråchef för landskapets utbildningsbyrå, förklarar för Ålands Radio att det inte finns någon särskild Pisastatistik för Åland, då det är så få åländska barn och ungdomar som deltar. De åländska eleverna ingår istället i det finlandssvenska samplet.  

Enligt Pisaresultaten har situationen och utvecklingen i de svenskspråkiga skolorna i Finland varit mer positiv än i de finskspråkiga skolorna. Kunskaperna i alla utvärderingsområden har försämrats mer måttligt i de svenskspråkiga än i de finskspråkiga skolorna under de senaste 10 åren.

För första gången är nu nivån på de matematiska kunskaperna bättre i svenskspråkiga än i finskspråkiga skolor. Andelen elever med svaga kunskaper i matematik har heller inte ökat lika kraftigt i de svenskspråkiga som i de finskspråkiga skolorna. Överlag har finländska 15-åringars kunskaper i matematik, läsning och naturvetenskaper successivt sjunkit sedan 2006.

Sveriges Pisaresultat i matematik och läsförståelse för 2022 är tillbaka på samma nivåer som 2012, då man uppnådde sina hittills sämsta resultat i dessa ämnesområden. I naturvetenskap presterar de svenska 15-åringarna på samma nivå som i föregående mätning 2018. Både Finlands och Sveriges resultat är på en högre nivå än genomsnittet i alla tre ämnen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »