Publicerad: onsdag, 23 januari, 2019 - 15:31
  • Trafiken till och från Kapellskär påverkas inte av hamnstrejken. Pressbild: Viking Line.

Svensk hamnstrejk påverkar inte Kapellskär

Den strejk och lockout som imorgon påbörjas bland svenska hamnarbetare kommer inte att påverka trafiken till och från Kapellskär, detta eftersom Kapellskär inte anställer några hamnarbetare utan sköts av av Transportavdelningens personal.

Det säger Peter Lundman, driftchef på Kapellskärs hamn. Stockholms hamn, å andra sidan, kommer att beröras av strejken, men för tillfället ser det inte ut som att det kommer att innebära några problem för trafiken till och från Åland.
- Vi tror inte att det påverkar oss i någon större omfattning. Man har ju valt att göra ett undantag för passagerarfartyg så det är främst för containerfartyg som strejken och lockouten får konsekvenser, säger Camilla Strümpel, kommunikationschef för Stockholms hamn.

Om strejken och lockouten förlängs vill Strümpel inte spekulera i.
- Det är en konflikt som ligger på en mer central nivå och som vi egentligen inte är inblandade i, så vi vet egentligen inte, men läget ser rätt låst ut.