Publicerad: fredag, 28 juni, 2019 - 06:34

Svårt med tidsfrister i barnskyddsärenden

Många kommuner klarar inte av att hantera alla barnskyddsärenden inom de tidsfrister som lagen om barnskydd förutsätter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM har gjort en tillsyn av kommunernas behandlingstider inom barnskyddet och Kumlinge, Sund, Geta, Mariehamn, Lemland, Jomala och Finström har inte uppfyllt de krav på tidsfrister som finns inom barnskyddet under perioden oktober 2018 till mars 2019. Enligt lagen ska socialarbetaren efter att ett barnskyddsarbete inletts senast den sjunde vardagen efter att en anmälan mottagits avgöra om en utredning ska inledas eller inte. Kommunerna lyckas i de flesta fall avgöra detta i tid men inte i alla. Kökar och Föglö hade inga rapporterade barnskyddsärenden under perioden.