Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 4 augusti, 2022 - 14:41
  • Mats Löfström tror på svår budgetbehandling.

Svår budgetförhandling på kommande

Den kommande budgetförhandlingen i riket kan bli den svåraste sedan finanskrisen på 1990-talet, det menar riksdagsledamot Mats Löfström.

Finansministeriets interna budgetbehandling pågår som bäst och det dröjer ytterligare en månad innan ett första förslag landar på riksdagens bord. Innan riksdagen får budgetförslaget ska även ministerierna ha förhandlingar om hur budgeten ska se ut.
- De stora frågorna blir hållbarheten i de offentliga finanserna, inflationens påverkan på ränteläget vilket betyder att vi behöver betala mer ränta på statsskulden och att vi behöver se till att alla medborgare klarar av den osäkra ekonomiska tid vi är i, säger Mats Löfström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »