• Bron mellan Bomarsund och Prästö. Arkivfoto: Malin Lundberg.
Publicerad: måndag, 21 januari, 2019 - 15:04

Sundsstyrelsen tyckte till om Bomarsundsbro

Kommunstyrelsen i Sund förordar landskapsregeringens förslag till vägplan för byggande av en ny bro över Bomarsund.

Vägplanen sträcker sig från en punkt cirka 20 meter öster om muren på huvudfästet i Bomarsund till en punkt cirka 150 meter upp på Prästösidan. Den tillfälliga vägen till Prästö under tiden som en ny bågbro byggs blir en pontonbro. Kommunstyrelsen förordar vägplanen med ett tillägg om att det skall finnas en busshållplats per riktning på Bomarsundssidan om bron, både under och efter byggtiden.

På styrelsemötet omfattades också avtalsförslaget för en gemensam räddningsmyndighet, med ett tillägg om att norra Åland och södra Åland får två ledamöter var i stället för en var i nämnden. Man diskuterade också de pågående förhandlingarna med Ålandskomposten Ab om en anslutning till det kommunala avloppsledningsnätet, och de förhandlingarna fortsätter.
 

Fler Nyheter

Största räddningsövningen på 10 år

Stationschef vid Ålands sjöbevakningsstation Kim Westman berättar om övningen:
I lördags skedde den största evakueringsövningen på 10 år på Åland. Övningen arrangerades av Ålands Sjöbevakningsstation tillsammans med samarbetsmyndigheterna och frivilliga organisationer.

Getas ekonomi går utför

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Andersson intervjuas:
Geta får problem med likviditeten år 2020 om inte landskapsandelarna höjs eller om kommunen får in kraftigt ökade skatteintäkter.

Fängelse för narkotikabrott

Tre personer dömdes och två friades av Ålands tingsrätt i en brottshärva som bland annat innefattade medhjälp till grovt narkotikabrott.

Man beställde cannabis med posten

En man har dömts för att ha beställt cannabis från utlandet till en adress på Åland.

Underhållsarbeten på Asterholmalinjen i juni

Mellan den 3 och 20 juni kommer man att göra underhållsarbete på Asterholmalinjen i Brändö.

Liberalerna presenterade valplattform

Partiordförande Katrin Sjögren och vice ordförande Ingrid Zetterman.
Människan ska vara i centrum, inte strukturerna. Det är ett av fokusområdena i liberalernas valplattform, som presenterades i dag.

Eckerö säljer radhustomter

Eckerö kommun bjuder ut två stycken tomter som är ämnade för radhus till auktion.

Socialt hållbar arbetsmarknad

Susanne Broman och Mattias Eilola:
År 2030 ska Åland vara ett samhälle för alla. Det poängterades under gårdagens seminarium om en socialt hållbar och inkluderande arbetsmarknad som ararangerades av Ålands handikappförbund. Deltagarna fick bland annat veta mer om den svenska arbetsförmedlingens projektet Gör Plats, där sytet är att fler med funktionsvariationer ska få ett varaktigt arbete.

Viking Line tvekar om rotorsegel

Ulf Hagström är teknisk direktör på Viking Line:
Det blir inget rotorsegel på det fartyg som Viking Line just nu bygger i Xiamen, Kina. Det har Viking Line fattat beslut om.