• Bron mellan Bomarsund och Prästö. Arkivfoto: Malin Lundberg.
Publicerad: måndag, 21 januari, 2019 - 15:04

Sundsstyrelsen tyckte till om Bomarsundsbro

Kommunstyrelsen i Sund förordar landskapsregeringens förslag till vägplan för byggande av en ny bro över Bomarsund.

Vägplanen sträcker sig från en punkt cirka 20 meter öster om muren på huvudfästet i Bomarsund till en punkt cirka 150 meter upp på Prästösidan. Den tillfälliga vägen till Prästö under tiden som en ny bågbro byggs blir en pontonbro. Kommunstyrelsen förordar vägplanen med ett tillägg om att det skall finnas en busshållplats per riktning på Bomarsundssidan om bron, både under och efter byggtiden.

På styrelsemötet omfattades också avtalsförslaget för en gemensam räddningsmyndighet, med ett tillägg om att norra Åland och södra Åland får två ledamöter var i stället för en var i nämnden. Man diskuterade också de pågående förhandlingarna med Ålandskomposten Ab om en anslutning till det kommunala avloppsledningsnätet, och de förhandlingarna fortsätter.
 

Fler Nyheter

Hundhämtning skäl till domstolsförhandling

I början av året hämtade en hundägare sin hund från en tidigare partner. För ändamålet ställde polisen upp med handräckning. Så långt är parterna överens.

Färre övernattningar i gästhamnarna

Antalet båtnätter 2019 minskade med drygt två procent jämfört med 2018. I skärgården ökade båtnätterna med drygt en procent medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en minskning om knappt fyra procent.

ÅU får 2.000 euro för silver och brons

Landskapsregeringen har beslutat att belöna Åland United för deras framgångsrika säsong 2019.

Fellman öppnar för frivillig samgång

Avgående kansliminister Nina Fellman
En justerad tidtabell och frivillig samgång för kommunerna kan vara ett sätt att komma vidare i kommunstrukturreformen för den nya landskapsregeringen. Det anser Nina Fellman (S), som varit ansvarig minister för frågan den senaste mandatperioden.

Donerar 100.000 euro för återställande av byggnad

Jan Kåhre och Stefan Rumander
Jan Kåhre vill att Navigationsskolan ska återställas till hur den såg ut i begynnelsen, så som arkitekt Lars Sonck ritade den. För att förverkliga detta donerar han nu 100.000 euro till Folke Wickströms minnesfond för belysande och bevarande av byggnadskulturen inom Mariehamns stad.

Drog- och stöldhärva i tingsrätten

Nyhetsnotisen i ljudform:
Idag inleddes en rättegång mot tre unga män som är åtalade för bland annat stöld, narkotikabrott och olovlig körning.

Elhybridfärjan beställd – ny tunnelutredning i farozonen

Veronica Thörnroos:
Innan den nya regeringen tillträder går det inte att ta några beslut i frågan om elhybridfärjan, som företaget FinFerries idag meddelade att har beställts, eftersom man inte har tillgång till allt material.

Stadens kultur och idrottsstipendiater presenterades

Barbro Sundback, Karin Erlandsson och Lena Eriksson:
Mariehamns stads kulturstipendium för 2019 går till författaren Karin Erlandsson. Lena Eriksson får årets idrotts- och fritidsstipendium.

Lagtingets budgetdebatt direktsänds

Nyhetsnotisen i ljudform:
Imorgon börjar lagtingets budgetdebatt som direktsänds i Ålands Radio. Sändningarna från lagtinget pågår imorgon onsdag den 13 november mellan 13:00 och 14:55 och återupptas efter Åland idag mellan 17:00 och 19:00.