Publicerad: fredag, 20 juli, 2018 - 06:41
  • Ålandskomposten. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

Sundsnämnd vill att kompost ansluter sig till avloppsledning

Byggnadstekniska nämnden i Sund vill att Ålandskomposten ansluter sig till det kommunala avloppsledningsnätet.

I samband med planeringen av den nya tryckavloppsledningen till Guttorp har kommunen frågat om Ålandskomposten är intresserad av en gemensam ledningssträckning till en förberedd anslutningspunkt i Finby och Ålandskomposten har svarat att man eventuellt är intresserad av det. Ett förslag till anslutningsavtal har tagits fram och det utgår från att Ålandskomposten står för de extra byggkostnader som inkopplingen medför. Nu ska kommunstyrelsen ge sitt utlåtande om förslaget till avtal och Ålandskompostens delfinansieringsdel.
På sitt senaste möte behandlade byggnadstekniska nämnden också en bygglovsansökan från Ålandskomposten som vill bygga en ny värmecentral i den befintliga komposteringshallen. Man beslöt att grannarna ska höras, att ett brandtekniskt utlåtande ska begäras in och att Ålandskomposten ska skicka in vissa kompletteringar.