Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 9 mars, 2022 - 11:29Uppdaterad: onsdag, 9 mars, 2022 - 12:29

Sunds kommun: Lagtinget skapar kriskommuner

Sunds kommunstyrelse konstaterar att de åländska kommunernas ekonomiska problem uppstått till följd av att lagtinget ökat kommunernas skyldigheter samtidigt som man minskat på landskapsandelarna.

Detta angående ett nytt lagförslag om kriskommuner.

- Ålands lagting kommer genom lagförslaget, de facto, ges makten att skapa kriskommuner genom att öka kommunernas uppgifter och/eller minska laddningen i landskapsandelssystemet, skriver man i sitt utlåtande.

Det ger lagtinget möjlighet att skapa kommunsammanslagningar genom att göra åländska kommuner till kriskommuner. Dessutom konstaterar kommunstyrelsen att lagtinget godkänt ”Europeisk konvention om lokal självstyrelse”. Lagförslaget i kombination med hur lagtinget behandlar kommunerna kan stå i strid med konventionen enligt Sunds kommunstyrelse. Kommunstyrelsen anser också att det ska stå i lagen att lagtinget ansvarar för de skulder som uppstår under tiden från att kommunen får en likviditetskris tills kommunen blir en kriskommun enligt lag.
Kommunstyrelsens förslag till utlåtande ska ännu gå via Sunds kommunfullmäktige.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »