Publicerad: tisdag, 26 maj, 2020 - 12:01Uppdaterad: tisdag, 26 maj, 2020 - 14:47
  • Trobergshemmet. Foto: ÅRTV

Sundback efterfrågar möjligheter att kommunicera med äldre

Stadsfullmäktige måste omgående ge äldreboenden i uppdrag att arrangera att äldre på boenden kan kommunicera med sina vänner och anhöriga.
Det skriver Barbro Sundback (S) i en motion som idag lämnats in till stadsfullmäktige.

- Besöksförbud är en allvarlig inskränkning av en individs frihet, som kan ifrågasättas legalt beroende på hur det tillämpas. Det är motiverat, men för att motverka de negativa verkningarna måste man skapa alternativa kommunikationsmöjligheter, lyder motionen.
Barbro Sundback pekar på att en lång tids minskade sociala kontakter kan leda till en försämring av äldres funktionsförmåga och såväl mentala som allmänna hälsa.
- Alla äldre borde ha möjlighet att via tekniska hjälpmedel kommunicera med sin omvärld. Särskilda besöksutrymmen med till exempel plexiglas borde skapas för att göra besök på äldreboenden möjliga. Att aktivera och ta ut sina anhöriga är livsviktigt och kan inte förhindras med motivet att det saknas personal, skriver hon.
Hon föreslår att samarbeten med Mariehamns församling och tredje sektorn bör aktiveras så länge restriktionerna kvarstår.