Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 november, 2023 - 06:02Uppdaterad: torsdag, 16 november, 2023 - 07:48

Sund sänker skatten

Sund sänker inkomstskatten med 0,5 procent till 19 procent för 2024, det beslöt kommunfullmäktige på sitt senaste möte. 

Under mötet föreslog ledamot Rikard Järvinen att inkomstskattesatsen skulle vara oförändrad, men förslaget vann inget understöd. 

Fastighetsskatterna blir oförändrade, vilket betyder att den allmänna fastighetsskatten är 0,5 procent, obebyggda byggplatser 0,2 procent, andra bostadsbyggnader 0,9 procent, allmännyttiga samfund 0,1 procent och för stadigvarande bostäder tas det inte ut någon skatt. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »