Publicerad: torsdag, 13 december, 2018 - 11:40

Sund budgeterar med underskott

Kommunstyrelsen i Sund har godkänt ett budgetförslag för nästa år med ett årsbidrag på minus 19.750 euro och ett underskott på drygt 383.000 euro.

Enligt kommundirektör Jens Andersén beror underskottet på flera olika faktorer bland annat minskade landskapsandelar, extra kostnader inom äldreomsorgen medan Tallgården renoveras och avtalsenliga löneförhöjningar.

För investeringar reserveras drygt 950.000 euro av vilket cirka 700.000 gäller Tallgården. För att finansiera det föreslår kommunstyrelsen extern finansiering, alltså lån.

Budgetförslaget ska ännu behandlas av kommunfullmäktige.