• Kommunstyrelsens ordförande Göte Winé avgjorde omröstningen.
Publicerad: fredag, 13 oktober, 2017 - 12:42, uppdaterad: fredag, 13 oktober, 2017 - 13:06

Sund ändrade sig om KST

Kommunstyrelsen i Sund har ändrat sig och beslutat att gå med i arbetsgruppen som utreder om kommunernas socialtjänst, KST, kan förverkligas med Ålands omsorgsförbund som huvudman.

När frågan var upp i våras beslöt styrelsen efter omröstning att man inte skulle gå med. Nu har gruppen inlett sitt arbete och meddelat att de kommuner som inte ingår får sända en observatör för att följa gruppens arbete. Och när Sund skulle ta ställning till detta blev det omröstning igen. Ledamoten Jonas Back understödde kommundirektörens förslag om att utse en representant till arbetsgruppen, eftersom det är bättre att vara med och påverka än att bara observera. Bengt Hagström föreslog däremot att man skulle utse kommundirektören till observatör. Göte Winé röstade på Backs förslag och Karin Karlsson på Hagströms, Ingegerd Johansson lade ner sin röst. Eftersom Göte Winé är ordförande i styrelsen avgjorde hans röst omröstningen och styrelsen utsåg sedan kommundirektören till Sunds representant i arbetsgruppen.

Fler Nyheter

Utrustning försvann från Germundö

En så kallad box som används av snowboardåkare försvann från Germundö Alpin i helgen.

Kort vattenavbrott i Sund i morse

Ett kort avbrott i vattendistributionen inträffade i Sund i morse.

Skogentreprenör nöjd med kylan

Skogsmaskinsföraren Kristoffer Karlsson är nöjd med vädret:
Nu när kylan kommit jobbar skogsentreprenörerna hårt för att få ut det timmer man avverkar i vinter.

Taxen vanligast på Åland

På Åland finns 1184 registrerade hundar. Det är 4,1 hundar per 100 invånare.

Omsorgskansliet behöver mer personal

Det behövs mer personal till Ålands omsorgsförbunds kansli.

Villkorlig fängelse för grov rattfylla

En 58-årig man har av tingsrätten dömts för grovt rattfylleri till villkorligt fängelse i 75 dagar.

Kastelholmssamtal om media

Kjell-Åke Nordqvist, Sia Spiliopoulou-Åkermark och Susann Simolin om Kastelholmssamtalen:
Årets Kastelholmssamtal har temat "Media, makt och mod" och hålls i två delar den 22 mars.

Ålands natur och miljö går till HFD

Simon Holmström intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ålands landskapsregering har avslagit den anhållan om fredning av två kärrbiotoper på skärgårdsholmen Gripö i Föglös västra skärgård som lämnats in av föreningen Ålands Natur och Miljö och berörda markägare.

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.