Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 oktober, 2021 - 16:13Uppdaterad: torsdag, 21 oktober, 2021 - 17:18

Strid om tjänst som myndighetschef avgjord

Joakim Söderberg är anställd som myndighetschef på Datainspektionen fram till den 28 februari 2023. Det beslöt landskapsregeringen i dag. Samtidigt konstaterar man att Joakim Söderberg sagt upp sig från sin tjänst.

Landskapsregeringen bekräftar att anställningen upphör från och med den 1 mars 2022.
Uppsägningen av Joakim Söderberg som myndighetschef i februari 2020 var fel enligt Högsta Förvaltningsdomstolens utlåtande från september i år.
Beslutet om att säga upp hans anställning ogiltigförklarades och frågan återförvisades till landskapsregeringen för omprövning. HFD konstaterade att enligt dataskyddsförordningen föreskrivs att mandattiden för en tillsynsmyndighets ledamot, med vissa undantag som inte är aktuella i detta ärende, inte får understiga fyra år.
Enligt förordningen får en ledamot avsättas endast på grund av grov försummelse eller när ledamoten inte längre uppfyller de villkor som krävs för att utföra uppdraget.
Artikeln uppdateras.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »