Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 24 mars, 2010 - 10:50Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Stramare försäkringsregler<br>för barn och unga

Försäkringsbolaget Alandia personförsäkring slutar att ge ersättning för barns och ungas vård på privata läkarmottagningar. Detta eftersom man märkt av ökade kostnader när allt fler väljer privat vård. -Många tycker att väntetiden är för lång hos den offentliga vården och därför går de hellre till privatläkare, säger Gunnel Söderlund, som är avdelningschef på Alandia personförsäkring. Tendensen att många föredrar privat vård väntas dessutom bli tydligare i takt med att ÅHS får allt svårare att klara sparkraven.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »