Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 1 december, 2010 - 11:44Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Stort steg på vägen<br>mot statligt stöd till åländsk vindkraft

Nu har också ekonomiutskottet i riksdagen ställt sig positiv till att också åländska företag ska få möjlighet att ingå i det statliga stödet för förnyelsebar energi. Ekonomiutskottet är på samma linje som grundlagsutskottet, nämligen att självstyrelselagen inte hindrar att Åland kommer med i stödsystemet, trots att landskapet har egen behörighet när det gäller stöd till näringslivet. "Det känns verkligt bra när allt arbete som alla lagt ner på detta nu burit frukt", säger Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér i ett pressmeddelande. Ekonomiutskottets betänkande ligger nu till grund för riksdagsbeslutet som väntas gå på samma linje.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »