Publicerad: tisdag, 19 november, 2019 - 14:44Uppdaterad: tisdag, 19 november, 2019 - 17:44
  • Bl a Conny Nyholm, Niclas Slotte, Mats Perämaa och Dan E Eriksson hördes i grundlagsutskottet idag. Arkivbild

Stort steg framåt för nytt ekonomiskt system

I ett brev undertecknat av Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) och Finlands finansminister Mika Lintilä (C) har landskapsregeringen i dag fått löfte av regeringen Antti Rinne att avräkningsgrunden för klumpsumman ska höjas till 0,47 procent, precis det som landskapsregeringen begärt.

-De politiska diskussionerna med regeringen Rinne har burit frukt, säger finansminister Mats Perämaa (Lib) som hörts av grundlagsutskottet i frågan i dag.
Mats Perämaa ser brevet som ett stort steg framåt, men för att förslaget till ett nytt ekonomiskt system ska gå igenom krävs 2/3 majoritet i riksdagen, vilket regeringen Rinne inte har. Ställningstagandet påverkar ändå riksdagsbehandlingen enligt Mats Perämaa eftersom alla i riksdagen nu vet vad riksregeringen vill att ska ske. Han litar på att även etablerade, seriösa partier utanför regeringen ska stöda förslaget och inte blanda in dagspolitik i en så pass viktig fråga som självstyrelselagen.
-Man får vara nöjd med att regeringen i Helsingfors tycks stå bakom det som överenskommits tidigare och på det sättet är det ju en bra dag, säger Mats Perämaa.