Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 19 februari, 2021 - 11:44Uppdaterad: fredag, 19 februari, 2021 - 15:18
  • Ett nytt direktiv ska ge större insyn i stadens intressebolag. Foto: Malin Henriksson

Större insyn i bolag i nytt direktiv

Stadsstyrelsen har antagit en reviderad version av stadens koncerndirektiv.

I den omfattas ägarpolitiken i förhållande till de samfund där staden har någon form av ägande eller bestämmandeinflytande, till exempel olika kommunalförbund och kommunala bolag som Mariehamns hamn och Mariehamns energi.

I det nya direktivet har man bland annat jobbat fram processen kring styrelsetillsättningar, som inte längre blir en partipolitisk tilldelning av stolarna.
Nu ställer man också krav på aktivare kommunikation till allmänheten i samband med bolagsstämmor.

- Det handlar om skattebetalarnas pengar och de har rätt att veta vart pengarna går. Bolagen ska inte ge ut affärshemligheter, men medborgarna har rätt att få information om vad som försiggår, säger ordförande Ingrid Zetterman (Lib).
Det nya koncerndirektivet väntas träda i kraft i april.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »