Publicerad: måndag, 13 juli, 2020 - 15:25Uppdaterad: måndag, 13 juli, 2020 - 17:17
  • Foto: Axel Eriksson, ÅRTV

Större ansvar för kommunerna kostar mer

Nya eller utökade ansvarsuppgifter inom skola, barnomsorg och socialvård leder till ökade kostnader för kommunerna.
Ett förslag om förändringar i landskapsandelssystemet för att täcka dessa kostnader är nu ute på remiss.

Sammanlagt beräknas kostnaderna för landskapet öka med omkring 1,4 miljoner euro.

En av de nya uppgifterna är att kommunerna måste erbjuda grundskoleutbildning också för sådana som inte är läropliktiga. Det kan alltså gälla sådana som saknar betyg från grundskolan, eller inflyttade.

I den nya socialvårdslagen får kommunerna bland annat ett större ansvar att satsa på social rehabilitering, alltså stöd till sådana som är eller håller på att bli marginaliserade i samhället.

Lagförslaget är ute på remiss och bland andra högstadiedistrikten, kommunerna och de politiska partierna har till den 30 september på sig att ge sina utlåtanden.